« Powrót do testuRegulamin serwisu

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu czy-jestes-dobry-w-lozku.pl


2. Organizatorem Usługi Kody Dostępu do witryn internetowych jest właściciel serwisu czy-jestes-dobry-w-lozku.pl


3. Usługa rozpoczyna się dnia 1 czerwca 2011 i trwać będzie do odwołania.


4. Usługa może być świadczona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem Usługi może być każda osoba, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest bezpłatne przy czym uzyskanie wyniku testu jest płatne.


6. Ceny odnoszą się do kosztu uzyskania jednorazowego kodu dostępu. Aby otrzymać wyniki Testu należy wprowadzić kod dostępu.


7. Płatność promocyjna SMS Premium obowiązuje w godzinach od 24:00 do 6:00. Poza promocją, w godzinach od 6:00 do 24:00, obowiązuje płatność standardowa SMS Premium.


8. Koszty usługi dla płatności promocyjnej SMS Premium wynoszą 50 groszy netto (62 grosze brutto). W przypadku wybrania płatności promocyjnej SMS Premium wiadomość o treści "PTWM" należy wysłać na numer 70908. Aby otrzymać kod dostępu w przypadku wybrania płatności promocyjnej należy wysłać jedną wiadomość sms.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci internet oraz sieci telekomunikacyjnej za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM, operatorów sieci telefonii stacjonarnej i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.


10. Koszty usługi dla płatności standardowej SMS Premium wynoszą dwadzieścia pięć złotych netto (trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy brutto). W przypadku wybrania płatności standardowej SMS Premium wiadomość o treści "PTWM" należy wysyłać na numer 92598. Aby otrzymać kod dostępu w przypadku wybrania płatności standardowej należy wysłać jedną wiadomość sms.


11. Akceptacja regulaminu przez użytkownika oznacza zapoznanie się z jego treścią i pełne jej zrozumienie.


12. Reklamacje należy składać pod adresem reklamacjasms@gmail.com.13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wycofanie usługi w dowolnym momencie.Usługa dostępna jest w sieciach Orange, Era, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat i wszystkich sieciach wirtualnych (np. mBank Mobile, Aster).

Usługę Premium SMS obsługuje Zaplac.to.

Kontakt: reklamacjasms@gmail.com
« Powrót do testuKorzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

kontakt